Jag kan inte betala fakturan inom utsatt tid. Kan jag betala i slutet av månaden?