Hur många kunder behövs i vårt område för att ni ska börja leverera där jag bor?