Linas Matkasse

Hur reklamerar jag en vara?

Om du har fått en dålig eller felaktig vara gör du en reklamation på Mina sidor. Vi krediterar dig för den saknade varan.
 
 
En reklamation måste göras inom 14 dagar efter leverans.