Linas Matkasse

Vad händer om jag tar en längre paus och därmed inte haft minst 16 matkasseleveranser de senaste 12 månaderna?

Då förlorar du dina förmåner som Toppkund, men så snart du uppfyller kravet för att blir Toppkund igen, får du givetvis åter tillgång till Toppkundsförmånerna.