Linas Matkasse

Hur gör ni om man betalar med ett kort första gången och använder ett annat kort med annat kortnummer nästa gång?

Vilket kort blir betalningen dragit ifrån i fortsättningen? Det är alltid det senast använda kortet som kommer att gälla för fortsatt automatisk debitering.