Linas Matkasse

Hur länge är mina Klubb Lina-poäng giltiga?

Poängen förfaller 36 månader efter intjäningsmånaden. Poäng som du t ex fått i augusti 2013 förfaller alltså, om du inte nyttjat dem, i augusti 2016.