Linas Matkasse

Jag kan inte betala fakturan inom utsatt tid. Kan jag betala i slutet av månaden?

Ur likviditetssynpunkt är det positivt med snabb betalning, vilket blir ett led i att vi kan fortsätta hålla ett så lågt pris på kassen som vi gör. Vi råder dig att på något sätt försöka betala så snart som möjligt. I annat fall kommer vårt datasystem att skicka ut en påminnelse.