Linas Matkasse

Ligger vår adress inom Linas Matkasses leveransområde?

På vår hemsida kan du under rubriken Om oss klicka vidare på rubriken Här levererar vi, där du kan fylla i ditt postnummer för att se om vi levererar på din postort. Du hittar sidan här: www.linasmatkasse.se/har-levererar-vi