Linas Matkasse

Hur många kunder behövs i vårt område för att ni ska börja leverera där jag bor?

Det är många faktorer som spelar in när vi börjar leverera i ett område, såsom hur stort området är, var någonstans de olika kunderna bor inom just det området där vi levererar, etc. Därför är det svårt att ange ett specifikt antal kunder som behövs vid uppstart av leveranser.
För att få till en uppstart intresseanmäler man sig på vår webbplats genom att klicka på Beställ och följa instruktionerna.