Linas Matkasse

Postnumret är nytt i det område där vi bor – påverkar det vår kommande leverans?

Kontakta vår kundtjänst med ert nya postnummer så skall vi snarast möjligt lägga in det manuellt i vårt system och därefter se om vi kan administrera leveranser dit.