Linas Matkasse

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie och den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige. Livsmedel som kan tänkas innehålla campylobacter är framför allt färsk kyckling och annan matfågel, som behöver tillagas så att hela köttet uppnår minst 65 °C. Bakterien kan även finnas i andra köttslag.

Bakterien kan föras över från livsmedlet till köksredskap, skärbrädor och liknande och därmed smitta via andra livsmedel. Här är några råd för att undvika att bli smittad:

- Genomstek alltid kyckling - genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.

- Drick inte opastöriserad mjölk.

- Var noggrann med hygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.

- Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten