Linas Matkasse

Vad är ehec?

Escherichia coli är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur. De allra flesta E. coli-bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. Den viktigaste sjukdomsframkallande varianten är enterohemorragisk E. coli (Ehec).

Ehec-bakterien finns i hela världen. I Sverige rapporteras över 500 fall bland människor varje år och av dessa är drygt hälften inhemskt smittade. Bakterien dör normalt vid 70 °C och förstörs alltså om köttet genomsteks. Det är också viktigt med kökshygienen.

Här är några råd för att undvika att bli sjuk:

- Tvätta händerna både före och efter att maten tillagas. Det gäller också efter att ha haft kontakt med djur.

- Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs.

- Genomstek hackat och malet kött ordentligt.

- Drick inte opastöriserad mjölk, ät inte heller färskost gjord på opastöriserad mjölk.

- Skölj grönsaker ordentligt.

- Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött.

- Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker.


Källa: Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket